Vesannon kunnalla vuosikymmeniä kiinteistönhoitajana työskennellyt Heikki Hytönen kertoo synnyinseudustaan ja työstään – sekä siitä, mitä Vesannon kunta ja kuntalaiset hänelle merkitsevät.